אישור טרמפים עם מורים

לכבוד הורי תלמידות האולפנה.

הנדון: הסעת תלמידות ברכבי מורים

להורים שלום,

  1. תלמידות רבות מבקשות מהצוות החינוכי של האולפנה להסיען אל האולפנה וממנה.
  2. על פי חוזר מנכ"ל אין להסיע תלמידות ברכבי מורים, אלא, אם התקיימו התנאים הבאים:
  • קיים אישור הורים לכך.
  • לרכב ולנוהג בו רישיונות וביטוח כחוק.
  • לא נגבה כסף בעבור ההסעה.
  1. הנחייתנו לצוות היא כי איש צוות לא ייקח תלמידות ברכבו, אלא, ישירות לאולפנה או לפתח היישוב אליו מועדות פניה.
  2. הורים המעוניינים לאשר לביתם לנסוע ברכבי הצוות החינוכי מתבקשים לחתום מטה.

בברכה,               

ורדית טפרברג

מנהלת האולפנה

* שם התלמידה-
* כיתה-
* שם ההורה-
* אישור נסיעה בטרמפ עם מורים-
הערות:
*
 נקה חתימה