פתיחת שנת הלימודים התשע"ט

פתחנו את השנה בכתיבת חלומות ומשאלות ובהפרחתם לשמים…

שנה טובה ומוצלחת לכל התלמידות והמורים!